Veldwaarnemingen van de afgelopen periode, verzameld en samengesteld door Gerbert Strang.

krooneend, siberische strandloper, rosse grutto, roodmus, baltische mantelmeeuw
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

G. Strang. (2015). Uit Het Veld: Veldwaarneminge 301 (CCCIII). Het Vogeljaar, 63(4), 220–223.