De Avifaunistische Kring Nederland - die in het najaar 2012 werd opgericht - zit niet verlegen om werk. In de tijd dat de club bezig is, toonde ze haar bestaansrecht overtuigend aan. Eén van de zichzelf opgelegde taken, waarmee de vrijwilligerskring zich bezighoudt, is het opsporen en veiligstellen van waardevol ornithologisch erfgoed. Dat zijn vooral de archieven van zowel overleden als nog in leven zijnde veldornithologen. Het lijkt mij geen geringe taak. Eén van de archieven die de AKN kon doornemen en bestuderen, was dat van mr. J. Kist, bekend als de vertaler en bewerker voor Nederland van de vermaarde ‘Vogelgids voor alle in ons land en overig Europa voorkomende vogelsoorten’ van de Amerikaan Roy Tory Peterson. Mr. J. Kist was tijdens zijn leven al legendarisch als veldbioloog. Diens archief werd door zijn zoon – mr. J. Kist jr. – veiliggesteld en uitgebreid. Junior overleed in de zomer van 2014. In dit artikel geeft Gerard Ouweneel een overzicht van de interessante vondsten in de ornithologische nalatenschap.

, , , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

G.L. Ouweneel. (2016). Het ornithologisch erfgoed van Kist, een ‘bezeten’ veldwaarnemer - VOLOP WERK VOOR AVIFAUNISTISCHE KRING NEDERLAND. Het Vogeljaar, 64(1), 10–17.