In dit artikel gaan Gejo Wassink en Walter Hingmann in op de aantalsontwikkeling en broedsucces van de Oehoe in Nederland en aangrenzende Duitse gebieden in de periode 2002-‘14. Sinds 2002 wordt er in ons land en in enkele gebieden vlak over de grens in Duitsland serieus gekeken naar het voorkomen van de Oehoe. Destijds zaten er in Zuid-Limburg enkele paartjes en werd in de Achterhoek een nest met jongen gevonden. De ontdekking van een oehoebroedgeval buiten Limburg deed menig ornithologenhart sneller kloppen; was dit de voorbode voor de komst van de Oehoe in Nederland buiten Limburg? We zijn nu twaalf jaar verder in de tijd. Hoe is het nu eigenlijk gegaan met deze toppredator en hoe hing de vlag er bij in 2014?

, , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

G. Wassink, & W. Hingmann. (2016). 2014: recordjaar voor de Oehoe in Nederland en enkele West-Duitse gebieden. Het Vogeljaar, 64(1), 27–30.