In dit nummer starten we een nieuwe serie, geschreven door Marcel Boer. Nederland telt medio 2015 circa 258 algemeen voorkomende broedvogels, doortrekkers en overwinteraars die ingedeeld kunnen worden in 34 verschillende vogelfamilies. Wereldwijd zijn er ongeveer 228 vogelfamilies met zo’n tienduizend soorten. Met het onderkennen daarvan wordt de vogelwereld een stuk inzichtelijker en interessanter en wordt vogels kijken nog leuker. Sommige vogelfamilies zijn zo uitgebreid, dat ze nog verder onderverdeeld zijn. Zo zijn de zangers onderverdeeld in drie families: Boszangers, Grasmussen, Rietzangers en Sprinkhaanzangers. Bij de familie Steltlopers is dat in Grote Steltlopers, Ruiters, Strandlopers, Plevieren en Snippen. Elf vogelsoorten hebben geen andere familieleden in Nederland. Dat zijn bijvoorbeeld de Jan-van-gent, de Koekoek en de IJsvogel. Van enkele families die in deze reeks zullen worden besproken zijn uitgebreidere beschrijvingen gemaakt, omdat daarvan meer informatie was. Vooral de familiebeschrijvingen van roofvogels, uilen en ganzen zijn extra uitgebreid. In de volgende uitgaven van het Vogeljaar worden telkens de meest opmerkelijke kenmerken en overeenkomsten van één of meer Nederlandse vogelfamilies beschreven, gevolgd door korte beschrijvingen van de afzonderlijke soorten. De artikelen in deze reeks zijn een bewerkte versie van afleveringen die eerder verschenen in het Zaanse vogeltijdschrift ‘de Kieft’. In deze eerste aflevering komen de zangers, goudhanen en gorzen aan de orde. Alle illustraties bij dit artikel zijn getekend door Jos Zwarts.

, , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

M.M.A. Boer. (2016). De Nederlandse vogelfamilies - Aflevering 1: Zangers, goudhanen & gorzen. Het Vogeljaar, 64(2), 59–69.