De slecht nieuws berichten over de stand van de Nederlandse natuur zijn niet meer bij te houden. Onder meer bijen, vlinders en (weide)vogels gaan onverminderd hard achteruit; er verdwijnen hele ecosystemen. De duinen in Kennemerland vergrassen door stikstofdepositie, de terreinbeheerders proberen met kunstgrepen de natuur- waarden nog enigszins op peil te houden. Over de oorzaken zijn stapels rapporten geschreven en de oorzaken zijn benoemd. In politiek Den Haag bepaalt het stikstof- dossier al ruim een half jaar de politieke agenda. Ondanks de mooie woorden en het huidige begrotingsoverschot worden de oplossingen niet gezocht in maatregelen waar de Nederlandse natuur echt behoefte aan heeft: een structurele en permanente verlaging van de stikstofemissie. Ook bij de keuze om het Formule 1 circus in Zand- voort te faciliteren wordt gekozen voor economie en prestige in plaats van het ontzien van natuur en landschap.