Positieve reacties van leden vogelwerkgroep In de vorige Fitis (4/2019) is het initiatief beschreven om een vogelkijkhut te bouwen bij de Westhoffplas. Er is sindsdien al veel gebeurd en daarom wil ik ook in dit num- mer de stand van zaken aangeven. Na de vorige publicatie is er zeer positief op het initiatief gereageerd. Zowel vanuit het veld kwamen zeer positieve reacties op het plaatsen van een vogelhut bij de Westhoffplas en er is ook al spontaan hulp aange- boden voor de verwezenlijking hiervan. De Fitis is hierin een geweldig communicatie- middel gebleken en is daarom een blad dat zeker niet gemist kan worden in onze vogelwerkgroep.