Nachtelijke vogeltrek in de periode oktober-april vindt veelal onopgemerkt plaats. Als het donker is kan een vogelroep ons daar opmerkzaam op maken (gansachtige, Meerkoet, Waterhoen, Waterral, Porseleinhoen, Koperwiek). Volgens het Sovon-verslag ‘Trektellingen in Nederland’ uit 2015 kan nachtelijke vogeltrek het gehele jaar door plaatsvinden. Uit onderzoek met radar is gebleken dat tijdens heldere, windstille nachten veel vogels in de lucht onderweg zijn, op en in verschillende hoogten en richtingen. De echopieken daarvan vallen vanaf half maart tot eind mei èn vanaf eind september tot begin november. Het zijn deze nachtelijke vogelbewegingen, vogeltrek, waarin vogelvangers en -ringers (ringvergunninghouders) geïnteresseerd zijn. Hun doel daarbij is vogels vangen en ringen ten dienste van vogelkennis (wetenschap). Soms met een bepaalde voorkeur qua vogelsoort. In dit verband blijken ralachtigen heel gewild te zijn. Incidenteel heeft men op deze manier bijvoorbeeld grote aantallen Waterrallen kunnen vangen. De Waterral Rallus aquaticus is in deze overwegingen gebruikt als voorbeeld.

, , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

G.H.J. de Kroon. (2016). Vraagtekens bij het aanlokken van beschermde trekvogels met hun geluiden als het donker is - HOUD ONDERZOEK AAN WATERRALLEN ZINVOL. Het Vogeljaar, 64(4), 189–192.