In alle dichtbevolkte gebieden in de wereld wordt 's nachts steeds meer verlichting toegepast. Op maar weinig plaatsen is het nog echt donker. We weten echter nog steeds te weinig tover de effecten van nachtelijk licht op de flora en fauna. NIOO-KNAW en WUR doen een onderzoek daarnaar.

, , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Korte Mededelingen: Onderzoek naar de effecten van nachtverlichting op flora en fauna. (2016). Korte Mededelingen: Onderzoek naar de effecten van nachtverlichting op flora en fauna. Het Vogeljaar, 64(4), 196–198.