Vanaf het Vogeljaar 64(2) werden de eerste afleveringen van de serie ‘De Nederlandse Vogelfamilies’, door Marcel Boer gepubliceerd. In deze reeks worden telkens de meest opmerkelijke kenmerken en overeenkomsten van één of meer Nederlandse vogelfamilies beschreven. De artikelen in deze reeks zijn een bewerkte versie van afleveringen die eerder verschenen in het Zaanse vogeltijdschrift ‘de Kieft’. In de eerste afleveringen werden de zangers besproken en ook alken, duikers, jagers, stormvogels en de Jan-van-gent. Daarna kwamen zwaluwen, vliegenvangers en klauwieren aan de orde. In deze vierde aflevering worden komen kraaien, spechten, fazanten en partrijzen, duiven en tortels aan bod. Alle illustraties bij dit artikel zijn getekend door Jos Zwarts.

, , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

M.M.A. Boer. (2017). De Nederlandse vogelfamilies -Aflevering 4: Kraaien, spechten, fazanten, duiven en tortels. Het Vogeljaar, 65(1), 3–17.