Vanaf het Vogeljaar 64(2) publiceren wij de serie ‘De Nederlandse Vogelfamilies’, door Marcel Boer. In deze reeks worden telkens de meest opmerkelijke kenmerken en overeenkomsten van één of meer Nederlandse vogelfamilies beschreven. De artikelen in deze reeks zijn een bewerkte versie van afleveringen die eerder verschenen in het Zaanse vogeltijdschrift ‘de Kieft’. In de eerste afleveringen werden de zangers besproken en ook alken, duikers, jagers, stormvogels en de Jan-van-gent. Daarna kwamen zwaluwen, vliegenvangers en klauwieren aan de orde, gevolgd door kraaien, spechten, fazanten en partrijzen, duiven en tortels. In deze vijfde aflevering komen eenden aan bod. Alle illustraties bij dit artikel zijn getekend door Jos Zwarts.

, , , , , , , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

M.M.A. Boer. (2017). De Nederlandse vogelfamilies - Aflevering 5: Eenden. Het Vogeljaar, 65(2), 59–72.