Er schuilt meer achter zo’n vogeltje dan je denkt. Op donderdag 2 april 2009 bezocht ik het Zoölogisch Museum in Amsterdam (nu onderdeel van Naturalis Biodiversity Center te Leiden). Mijn doel was een beeld te krijgen van de verzamelaars van de vogels in het museum. Ik fotografeerde die dag een Bosgors Emberiza rustica, verzameld op 3 maart 1920 te Zwolle (adult vrouwtje). Deze vogel werd ingediend op 18 december 2013 bij de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Op 9 januari 2014 kreeg ik bericht dat de vogel door de commissie was aanvaard. Het betreft hier de eerste waarneming voor Overijssel en de derde voor Nederland (Van den Berg & Bosman 2001). Bij het schrijven van dit stuk kreeg het verhaal toch een andere wending. Zo bleek de Bosgors een fraudezaak te zijn. Die Bosgors is volgens het etiket afkomstig van de preparateur Willem Engels. Derhalve heb ik voor het schrijven van dit stuk ook het bedrijf van deze preparateur eens onder de loep genomen. Op 23 februari 2014 is het geval opnieuw ingediend. In december 2014 werd besloten het geval af te voeren van de Nederlandse lijst.