In dit artikel schrijft Gerard Ouweneel over de opening van een tentoonstelling van schilderstukken van Aert Schouman in het Dordrechts Museum. Het is één van de oudste musea in Nederland en bestaat al 175 jaar. Het museum vond dit jubileum een mooie aanleiding om de in 1710 in Dordrecht geboren kunstschilder Aert Schouman in de schijnwerpers te zetten. Het werk van deze aquarellist, etser en graveur is tamelijk onbekend en bleef ondergewaardeerd. Schoumans vogelaquarellen kregen wel faam, ook over de grenzen. Tot diens oeuvre behoren wandvullende ‘behangsels’ waarop hij exotische en inheemse soorten afbeeldde, vooral vogels die de menagerie van prins Willem V in het Stadhouderlijk Kwartier in ‘s-Gravenhage bevolkten. Op die behangsels zien we een bonte verzameling vredig bijeen zijnde soorten afkomstig uit de gehele wereld, neergezet in typisch Nederlandse landschappen. Uiteraard sierde één van Schoumans vogelaquarellen de uitnodigingskaart voor de opening van de tentoonstelling ‘Een koninklijk paradijs’, die ter gelegenheid van het jubileum werd ingericht. Op die aquarel had de schilder onder andere een Jufferkraan, een Roodsnaveltoekan, een Goudfazant, een Hop, een Zwarte Kroonkraan, een Koningsgier, een Zilverfazant, twee soorten ara’s, een Zonneral, een Kroonduif en een Zwarte Kaketoe weten onder te brengen. Op het originele werk staat ook nog een Secretarisvogel, waarvoor echter geen plaats was op de kaart. Schouman liet zich vooral inspireren door kleurrijke en afwijkend gevormde vogelfiguren. Begrijpelijk, want zijn het anno heden ook niet de kleuren en vormen van vogels die ons steeds opnieuw verbazen?