Eind november 2015 ontving Arie Spaans uit handen van Olaf van Hoorn (Antiquariaat Van Hoorn, Nijmegen) zes oude vogeldagboeken van de hand van de Voorburgse vogelaar Alexander Crèvecoeur (1891-1977). Over de dagboeken en de persoon Crèvecoeur had Ruud Vlek enkele jaren daarvoor al eens contact gehad met respectievelijk Olaf van Hoorn en de familie Crèvecoeur: wat de dagboeken betreft toen nog zonder resultaat. Pas in 2015 zijn de dagboeken boven water gekomen. Ze hadden vele jaren in de kelder van het antiquariaat opgeslagen gelegen. Ze waren ‘een twintig jaar geleden’ meegekomen met een bibliotheek die Olaf van Hoorn had opgekocht van een zoon van Alexander Crèvecoeur. De dagboeken behoren tot de oudste uit Nederland bekende en bewaarde notitieboeken met vogelwaarnemingen. Ze beslaan de periode 1906-’16 en bevatten de basisgegevens waarop Crèvecoeur zijn ‘Avifauna van Den Haag en Omstreken’ (1914) en zijn ‘Avifauna van Baarn en Omstreken’ (1916) heeft gebaseerd. De eerste streekavifauna bevat gegevens over 146 vogelsoorten, de tweede over 82 soorten (een onderschatting van het werkelijke aantal hier voorkomende soorten volgens Crèvecoeur). In beide avifauna’s zijn bij de aantallen alleen de zekere gevallen meegeteld. Verder bevat één van de dagboeken een nimmer gepubliceerd overzicht van de vogelwereld van Oostenburg, één van de voormalige, boomrijke boerenhoeven aan de destijds schilderachtige Broeksloot in Voorburg, waar Alexander met zijn ouders jaren heeft gewoond.