Voor het eerst sinds 1977 broedden er geen Aalscholvers in de Biesbosch in 2015. Markeert dit het einde van de Aalscholver als broedvogel in dit waterrijke gebied? Een blik naar het verleden kan ons misschien informatie geven over de toekomst, want het is niet de eerste keer dat Aalscholvers de Biesbosch verlieten. In dit artikel beschrijft Sander Terlouw een eeuw (1916-2015) ontwikkeling van de Aalscholver als broedvogel in de Biesbosch.

, , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

S. Terlouw. (2017). Einde van de Aalscholver Phalacrocorax carbo als broedvogel in de Biesbosch? - Ontwikkeling vanaf 1916 tot en met 2015. Het Vogeljaar, 65(4), 195–201.