Over het verschijnsel broedende meeuwen in steden is de laatste jaren heel wat te doen geweest. Tik de woorden ‘broedende meeuwen’ in op Google en je krijgt een hele serie treffers met vele malen de woorden overlast en bestrijding. Feitenmateriaal over de broedbiologie is echter nauwelijks te vinden. Sinds 1998 woon ik letterlijk onder en tegenover Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen die op flatdaken broeden. Ik ben daardoor in de gelegenheid geweest hen iets zorgvuldiger te observeren en het aantalsverloop, het gedrag en het broedsucces te bestuderen. Daarnaast heb ik aanvullende waarnemingen en gegevens verwerkt van het dak van winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam.