In deze aflevering, samengesteld door Gerbert Strang: 'Landbouwgrond in Drenthe afgezocht naar Patrijzen', 'Eerste jonge Zeearend in De Alde Feanen groeit succesvol op', 'Haringvliet klaar voor broedvogels, vissen en Noordse Woelmuis', 'Jonge Zeearend uitgevlogen in het Hunzedal', 'Jonge Oehoes in boswachterij Sint Anthonis', 'Nieuwe Rode Lijst: 44% van onze broedvogels in de problemen', 'Veel soorten nemen toe in De Wieden', 'Broeden in Nederland minder in trek onder vogels', 'De stationsspreeuw die een vertrekkende trein nadoet', 'Waarom een Koekoek opeens snel ‘kie-kiekie-kie’ roept', 'Wetenschappers vinden gen dat parkiet zijn kleur geeft', 'Alles wat groeit en bloeit, je vindt het nu ook weer in de Rijndelta', 'Illegale jacht maakt van roofvogels prooien', 'Kennis kan de Buizerd beschermen', 'Neststenen moeten vogels naar de stad lokken' en 'Vergeet de vogels niet in het gebakkelei over Lelystad Airport'.

, , , , , , , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

G. Strang. (2018). Uit Het Veld. Het Vogeljaar, 66(1), 43–55.