Vanaf 2006 inventariseert een team van de vogelwerkgroep van Hoekschewaards Landschap de broedvogels van de Esscheplaat, een 97 ha groot reservaat van Staatsbosbeheer. Deze voormalige productiegriend ligt langs de noordoever van het Hollandsch Diep, in het oosten van de Hoeksche Waard. Als gevolg van de afsluiting van het Haringvliet in 1970 werd het tijverschil gereduceerd tot circa 30 cm, een maatregel die het milieu ingrijpend wijzigde.

, , , , , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

P. de Barse, & G.L. Ouweneel. (2018). De broedvogels van de Esscheplaat - Een voormalige zoetwatergetijdengriend langs het Hollandsch Diep. Het Vogeljaar, 66(3), 137–148.