Het aantal IJsvogels in Gooi en Vechtstreek is dit jaar met vijfenzeventig tot tachtig procent achteruitgegaan. De stevige winter in de tweede helft van februari en begin maart 2018 heeft ervoor gezorgd dat veel IJsvogels dat niet overleefd hebben. Vooral de ijzige, harde Siberische wind heeft waarschijnlijk veel IJsvogels het leven gekost. Deze achteruitgang is geconstateerd door de leden van de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek, een werkgroep van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.