, , , ,
Meetnet Amfibieën Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Zuiderwijk, A. Groenveld, & G. Smit. (1999). Nogmaals het voordeel van de massa. Meetnet Amfibieën Mededelingen, 3(1), 7–7.