, , ,
Meetnet Amfibieën Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. van Rijsewijk. (1999). Kolonisatie van poelen door de vinpootsalamander in de Kaaistoep. Meetnet Amfibieën Mededelingen, 3(2), 2–3.