, , , , ,
Meetnet Amfibieën Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

J.-L. van Eijck. (2000). Amfibieënmonitoring in het Haaksbergerveen: een nieuwe ervaring. Het telgebied van Jan-Luc van Eijck. Meetnet Amfibieën Mededelingen, 4(2), 2–3.