, , , , ,
Meetnet Amfibieën Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

S. Huijgens. (2001). Struinen in de duinen; wat bezielt een "padden-freak". Het telgebied uitgelicht van Stephan Huijgens. Meetnet Amfibieën Mededelingen, 5(2), 10–11.