brak water, amfibieën, rugstreeppad, gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander, voortplanting
Meetnet Amfibieën Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Groenveld. (2003). Amfibieën op brak water. Meetnet Amfibieën Mededelingen, 7(1), 13–13.