, ,
Meetnet Amfibieën Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Groenveld. (2003). Kleine watersalamander en vinpootsalamander: Zoek de verschillen. Meetnet Amfibieën Mededelingen, 7(2), 8–9.