, , , ,
Meetnet Amfibieën Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

H. Duinker. (2007). Observaties van de kleine watersalamander in de duinen(NH). Meetnet Amfibieën Mededelingen, 11(2), 10–11.