, , ,
Meetnet Amfibieën Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

I. Janssen. (2009). Phantoomjacht; op zoek naar vuursalamanders in de Achterhoek. Meetnet Amfibieën Mededelingen, 13(1), 9–9.