, , , , , , ,
Meetnet Amfibieën Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

G. Sanders. (2009). Hebben salamanders een voorkeur voor paddenlarven of kikkervisjes?. Meetnet Amfibieën Mededelingen, 13(1), 12–13.