Marjolein Moens trof tijdens een wandeling op het strand een dode Jan-van-gent aan die hardnekkig had gestreden om zijn te grote prooi te kunnen behouden.