Geheel onverwacht is op 19 juli 2018 Pierre Maréchal overleden te Eindhoven, de stad waar hij ook geboren en getogen was. Al van jongs af aan had Pierre belangstelling voor de natuur en hij was vogelaar met hart en ziel. Hij zette zich in voor vogelstudie maar vooral ook voor bescherming. Jarenlang was hij één van de drijvende krachten van de Stichting Mondiaal Alternatief. Deze stichting was zeer actief op het gebied van natuur- en milieubescherming en bracht natuurbeschermers en wetenschappers uit verscheidene landen verspreid over de hele wereld samen. In de reeks publicaties van deze stichting verschenen in die jaren ook talloze rapporten en artikelen van de hand van Pierre over vogels en over de bedreigingen. Voor de reeks ‘Ecoscripten’, die door de stichting werd uitgebracht, schreef hij een indrukwekkend aantal monografieën over vogelsoorten (onder andere: de Ortolaan, de Grutto, de Aalscholver en de Spreeuw). Deze monografieën, evenals de andere rapporten van hem over de ecologische en economische betekenis van vogels, vielen steevast op door de gedegen opzet en uitwerking. Pierre Maréchal was een autodidact, maar had een indrukwekkende kennis op veel terreinen. Als hij met een onderwerp bezig was deed hij altijd zeer uitgebreid onderzoek en hij verdiepte zich intensief in de materie. Hij benadrukte steevast het belang van biodiversiteit in de natuur en met name de betekenis van vogels als indicatoren voor de bedreigingen van het milieu. Behalve de artikelen en rapporten verschenen er ook enkele boeken van hem; onder andere Woordenwijzer Ecologie’, een lexicon over ecologische termen en begrippen voor natuurbeschermers, milieuactivisten en wetenschappers. Hij was ook één van de drijvende krachten bij de totstandkoming van de Europese Vogelrichtlijn en bij de oprichting van de Stichting Kritisch Faunabeheer. Pierre heeft jarenlang heel veel bijgedragen aan het Vogeljaar. Eind jaren zeventig van de vorige eeuw werden de eerste artikelen van hem in het Vogeljaar gepubliceerd. Daarna verschenen in de loop der jaren talloze bijdragen van zijn hand in het blad. In 2001 verzorgde hij ook enige tijd de rubriek Veldwaarnemingen. Hij verleende ook belangrijke bijdragen aan de totstandkoming van de themanummers die door de Stichting Het Vogeljaar werden uitgegeven. Nadat hij jarenlang redactioneel medewerker was geweest, trad hij eind 1991 ook toe tot de redactie van het Vogeljaar. Hij bleef het redactiewerk trouw tot in 2007. De afgelopen twintig jaar richtte hij zich steeds meer op het ondersteunen van kunst- en literaire projecten. Hij was initiator van verscheidene literaire podia en bracht een aantal dichtbundels uit. De afgelopen jaren was hij vooral actief als dichter, maar hij bleef ook het Vogeljaar ondersteunen door jaarlijks bijdragen te schrijven voor de Vogelkalender. Pierre Maréchal was een aimabel mens en stond altijd voor anderen klaar met een goed advies als dat nodig was. Wij zullen hem blijven missen. Namens de redactie en de Stichting Het Vogeljaar, Rob Kole

, , , , , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

R.A. Kole. (2018). IN MEMORIAM: Pierre Maréchal (1946-2018). Het Vogeljaar, 66(4), 215–215.