Sula

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Zeevogelgroep

R. van Bemmelen, J. de Jong, F. Arts, D. Beuker, E. Bravo Rebolledo, M. Collier, … R. Fijn. (2021). Groot aantal papegaaiduikers Fratercula arctica in de Nederlandse
Noordzee in februari 2020. Sula, 29(1), 1–11.