, , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Zuiderwijk. (1995). Versnippering in het duinlandschap. Dichtheid van hagedissen in grote en kleine terreinen. Meetnet Reptielen Mededelingen, 2(2), 5–6.