, , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

W. Venema. (1995). Genetische variatie van geïsoleerde populaties zandhagedissen. Meetnet Reptielen Mededelingen, 2(2), 6–7.