, , , , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

I. Janssen. (2000). Ringslangen waarnemen kan moeilijk en makkelijk zijn. De dijk maakt het verschil. Meetnet Reptielen Mededelingen, 7(2), 3–5.