, , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Zuiderwijk. (2002). Zeehaven IJmuiden compenseert habitatverlies Zandhagedis. Meetnet Reptielen Mededelingen, 9(2), 14–15.