, , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

W. de Wild. (2002). Als zandhagedis en levendbarende hagedis vlakbij elkaar voorkomen. Wim de Wild over situatie in Utrecht. Meetnet Reptielen Mededelingen, 9(3), 4–5.