, , , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

P. Zumkehr. (2003). Nog eens over de Zandhagedis op Terschelling. Nu een specialist aan het woord. Meetnet Reptielen Mededelingen, 10(2), 16–17.