, ,
Meetnet Reptielen Mededelingen / Nieuwsbrief

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Zuiderwijk. (2003). Metapopulatie ringslangen Amsterdam onder hevige druk. Rel in Muiden - Ringslang verliest opnieuw groot deel leefgebied. Meetnet Reptielen Mededelingen / Nieuwsbrief, 10(3), 1–1.