, , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

P. de Wijer. (2003). Ringslangintroductie in het Wormer- en Jisperveld. Meetnet Reptielen Mededelingen, 10(3), 12–13.