, , , , , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Groenveld. (2004). Tien jaar zandhagedissen monitoring, een succesverhaal. Meetnet Reptielen Mededelingen, 11(1), 32–35.