, , , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

I. Janssen. (2004). Ringslangen in stad en land. 10 Jaar monitoring onder de loupe. Meetnet Reptielen Mededelingen, 11(1), 37–39.