, , , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Zuiderwijk, I. Janssen, E. Goverse, & G. Smit. (2006). Toename ringslang, meer slangen in het Noorden én in Zuid-Holland. Meetnet Reptielen Mededelingen, 13(3), 15–15.