, , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Zuiderwijk, I. Janssen, E. Goverse, & G. Smit. (2007). Resultaten 2006 - aantallen trajecten & tellingen. Meetnet Reptielen Mededelingen, 14(1), 4–5.