, , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

I. Janssen. (2007). Veldwerkweken zeer geslaagd, slangen in Zuid-Limburg en Montferland!. Meetnet Reptielen Mededelingen, 14(2), 4–6.