, , , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Zuiderwijk. (2007). Na Steppeslang, ook Koningsslang in duinen Meijendel aanwezig. Meetnet Reptielen Mededelingen, 14(3), 8–8.