, , , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Zuiderwijk. (2008). Veertien jaar levendbarende hagedissen 1994-2007 . Meetnet Reptielen Mededelingen, 15(1), 12–14.