, , , , , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. van Rijsewijk. (2008). Strikje is niet meer - over leven en dood van een gladde slang. Meetnet Reptielen Mededelingen, 15(2), 6–7.