Translocation of natterjacks A translocation of Natterjack toads (Epidalea calamita) was performed on a former storage area of concrete elements.The factory site contained 4,5 hectares of suitable land habitat and the animals were released near a new pond in an agricultural area one kilometer away. The location was under threat of demolition due to development plans. Previous research revealed the existence of a large local population with occasional reproduction. Using 229 pitfalls during a period of 40 days, from late August until the beginning of October 2018, yielded a total of 151 Natterjack toads. They were translocated and released near a new pond outside the area.The strategy with pitfalls has been successful to reach its goal, i.e. saving the animals from a foreseen death and giving them a change to start a new local population. Habitat management of the pond is guaranteed for at least 10 years by the local agri-environmental cooperative. De rugstreeppad (Epidalea calamita) kent op Europese schaal een dalende trend (IUCN), maar is lokaal in Nederland algemeen verspreid. Deze mobiele soort duikt vaak op bij locaties waar de boel op zijn kop wordt gezet voor bijvoorbeeld woningbouw. Er kan alleen gebouwd worden bij grote belangen en de afwezigheid van alternatieven, en indien voor deze Habitatrichtlijnsoort gecompenseerd en gemitigeerd kan worden. Ecologisch Adviesbureau Mulder werd ingeschakeld voor de translocatie van de aanwezige dieren naar een nieuw leefgebied.

, , ,
RAVON

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

J. Mulder. (2020). Translocatie van door woningbouw bedreigde rugstreeppadden. RAVON, 22(4), 72–75.
Full Text ( Final Version , 326kb )
Imposed Embargo until:
Wed, December 01 2021 at 00:00 (CET)

Additional Files
RAVON2020022004cover.jpg Cover Image , 705kb