Buxbaumiella

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Bryologische en Lichenologische Werkgroep

L.B. Sparrius, J.W. Pellicaan, J.A.W. Nieuwkoop, R.J. Bijlsma, H.A.M. Smulders, J. van der Vaart, … D. Blok. (2017). Bijzondere vondsten van zeer zeldzame mossen in de jaren 2012 t/m 2016. Buxbaumiella, 109, 38–57.