Buxbaumiella

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Bryologische en Lichenologische Werkgroep

H. van der Kolk, L. Geraets, M. Bingley, & W. van Lanen. (2018). Gewoon boomzonnetje (Athallia pyracea) en de Vlierschotelkorst-associatie (Lecanoretum sambuci) op bakenbomen langs de Maas. Buxbaumiella, 112, 20–27.