Het genus Bryotropha in Nederland (Lepidoptera: Gelechiidae) Het genus Bryotropha staat bekend als een notoir lastig geslacht van kleine bruine motjes. Die moeilijkheid komt door de variatie, maar vooral ook door gebrek aan bruikbare beschrijvingen. Met dit artikel zijn de negen Nederlandse soorten te determineren. Vanwege het gebrek aan determinatieliteratuur in heel Europa is het in het Engels geschreven. Behalve de maar één keer waargenomen B. domestica, zijn de meeste soorten vrij gewone verschijningen in ons land, zoals uit de kaarten blijkt.

, , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

A.L.M. Rutten. (1999). The genus Bryotropha in the Netherlands (Lepidoptera: Gelechiidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 9, 79–102.